شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

E-8) نمونه گیر وخنک کن نمونه اندازه گیری مواد نفتی و بخار
E-8) نمونه گیر وخنک کن نمونه اندازه گیری مواد نفتی و بخار
شرکت تراوش جم پيمانکار EPC ایرانی برای طراحی و ساخت نمونه گیر و خنک کن نمونه است.

E-8) نمونه گیر وخنک کن نمونه اندازه گیری مواد نفتی و بخار

شرکت تراوش جم پيمانکار EPC ایرانی برای طراحی و ساخت نمونه گیر و خنک کن نمونه است.

شرکت تراوش جم نمونه گیر گاز و مایع ارائه می کند. نمونه گیری از مواد قابل اشتعال و خطرناک در پالایشگاه های نفت، مجتمع های پتروشیمی، شیمیایی و صنایع غذایی انجام می شود. شرکت تراوش جم خنک کن نمونه را به عنوان یک مبدل حرارتی کویل دار برای آب دیگ بخار، بخار، نمونه فرایندی مانند نفت خام، گاز و مایع شیمیایی در دمای بالا فراهم می کند.

برای موارد:

نمونه گیری در دما وفشار مناسب

نمونه برداری دستی

نمونه گیری خودکار

نمونه گیری با انالبزر

تجهيزات جانبی زير برای نمونه گیر و خنک کن نمونه قابل تحويل می باشد

نازل نمونه گیر

مبدل خنک کن نمونه

سیلندر نمونه گیر

شیلنگهای قابل انعطاف

اتصال قطع سریع Quick Coupling

فشار سنج و دما سنج و ترانسميتر مربوطه

دبی سنج

آنالايزر و ترانسميتر مربوطه

گرمایش برقی Tracing

روش نصب

کابين نمونه گيری

نمونه گيری صفحهای

E08-3