شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

E-7) فیلتر یا صافی گاز
E-7) فیلتر یا صافی گاز
شرکت تراوش جم پیمانکار EPC جهت طراحی و تحویل فیلتریا صافی گاز( رطوبت ومواد جامد) می باشد. این تجهیز فناوری ای متشکل از فیلترینگ مواد جامد ، انعقاد و جدایی می باشد.

E-7) فیلتر یا صافی گاز

شرکت تراوش جم پیمانکار EPC جهت طراحی و تحویل فیلتریا صافی گاز( رطوبت ومواد جامد) می باشد. این تجهیز فناوری ای متشکل از فیلترینگ مواد جامد ، انعقاد و جدایی می باشد.

اصول کارکرد تجهیز

اولین قدم حذف آلاینده های جامد با استفاده از یک فیلتر کارتریج است. مواد جامد می تواند ثبات امولسیون را افزایش دهد و می تواند رطوبتگیر را مسدود و موجب کاهش کارایی شوند. در رطوبت گیری، قطرات مایع از هم جدا توسط لایه های  رطوبتگیر با عملکرد بالا جذب می شود. قطرات سپس از فیلتر های رطوبت گیر حرکت کرده (با منافذ به تدریج بزرگ تر) و به شکل قطرات بزرگتر به هم آمیخته می شوند. بعد از اینکه قطرات بزرگتر از فیلتر آزاد شد، با گرانش در منطقه ته نشینی جدا می شوند.

تصفیه یا عمل فیلتراسیون گاز که اساس کار فیلترهای صنعتی میباشد، فرایندی است که به موجب آن ذرات جامد یا مایع موجود در گاز بوسیله یک شبکه متخلخل جدا میشوند.

فیلترالمان مناسب

مناسب در شرایط فرایندی وترکیب گاز و دمای بالا

قابلیت جذب ذرات جامد یا مایع

حداقل افت فشار

استاندارد ASME

فیلتر خود تمیز کردن-در صورت درخواست-

کاربرد ها

ورودی ایستگاه های گازی

چاه گاز طبیعی

گاز ورود به کمپرسور گاز

تصفیه گاز طبیعی و واحد امین

واحد خشک کن گاز -TEG-

صافی گاز (Gas strainer)

صافی گاز قابلیت حذف ذرات جامد درشت می باشد.

فیلترهای گاز خشک (Dry Gas Filter)

فیلترهای گاز خشک قابلیت جذب ذرات جامد ریز را دارا می باشد..

فیلتر سپراتور(Filter Separator) 
فیلترسپراتورهای قابلیت جذب ذرات مایع و جذب ذرات جامد ریز را دارد.