شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

E-2) هوازدای تحت خلاء
E-2) هوازدای تحت خلاء
شرکت ترواش جم يک پيمانکارEPC جهت طراحی و توليد هوازدا تحت خلاء یا وکیوم دی اریتوردر ایران است.

E-2) هوازدای تحت خلاء

شرکت ترواش جم يک پيمانکارEPC جهت طراحی و توليد هوازدا تحت خلاء یا وکیوم دی اریتوردر ایران است.

عملکرد هوازدا تحت خلاء یا وکیوم دی اریتور

اگر اب در دمای اشباع آن باشد میزان انحلال گاز در آن تقریبا به صفر می رسد . این در حالی است که اب باید دارای تلاطم بسیار بالایی باشد یا باید به جوش آید تا اطمینان کاملی از خروج تمامی گاز ها حاصل گردد . از پمپ خلاءو اجکتور برای پايين آوردن نقطه جوش آب استفاده می کنند. پکینگ  برج از جنس پلی پروپیلن میباشد ؛ مقاومت بالا در برابر خوردگی دارد توزیع فاز مایع و گاز را با بالا بردن سطح انتقال جرم بین دو فاز افزایش می دهد و موجب به حداکثر رساندن راندمان برج می گردد .

هوازدا تحت خلاء یا وکیوم دی اریتور چیست ؟

یک تجهیز است که از آن برای حذف کردن اکسیژن و گازهای حل شده (دی اکسید کربن) در آب تغذیه سرد واحد تزريق آب دریا در چاه های نفت / نمکزدائی نفت / آب شيرين کن است.اکسیژن در کلرو دی اکسید کربن دلیل اصلی خوردگی در واحد ها می باشد اکسیژن حل شده در آب باعث  خسارت‌های شدید ناشی از خوردگی در سیستم است .

اساس كار هوازدا تحت خلاء یا وکیوم دی اریتور

حذف کردن اکسیژن به میزان 25ppb

حذف کلی کربن دی اکسید وکلر

جلوگيری از رسوب اب

فراهم کردنNPSH برای پمپ آب تغذيه

ذخيره آب هوازدايی شده به مدت ٥ تا 3 دقيقه (زمان ماند)

وکیوم دی اریتور آب را با غلظت خروجی اکسیژن حداکثر 25 ppb (با تزریق شیمیایی حداکثر 2ppb ) در دمای 20 تا 40 درجه سانتیگراد تولید میکند. برج وکیوم دی اریتوراز دو مرحله تشکیل شده است. مرحله 1 بخش لسپری-پکینگ است و مرحله 2 بخش پکینگ. مرحله اول برج دی اریتور، حذف اکسیژن را با فشار ~60 mmbara انجام میدهد و در مرحله دوم حذف نهایی با خلاء بیشتر به دست می آید.

زمان نگهداری مخزن برج وکیوم دی اریتور معمولا برای 5 دقیقه طراحی میشود. اسکرت برج به ارتفاع ~7 متر میباشد که حدود 6 متر NPSHa پمپ را فراهم میکند و از خلاء زیاد در مکش پمپ جلوگیری میکند تا نشتی به حداقل برسد. برای خلاء بالا به اجکتور نیاز است و همچنین سیستم خلاء می باید دارای آب خنک کن 20 درجه سیلیسیوس باشد.

انواع هوازدا تحت خلاء یا وکیوم دی اریتور

یک مرحله ای-بدون اجکتور

دو مرحله ای-با یک اجکتور

سه مرحله ای- با دواجکتور-بهترین راندمان