شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

E-1) هوازداي بخاري
E-1) هوازداي بخاري
شرکت ترواش جم يک پيمانکار EPC جهت طراحی و توليد هوازدا بخار یا استیم دی اریتور (Deaerator) در ایران است.اين تجهيز به نام “هوازدا تحت فشار” و “ديگازور” نيز شناخته می شوند.

E-1) هوازداي بخاري

شرکت ترواش جم يک پيمانکار EPC جهت طراحی و توليد هوازدا بخار یا استیم دی اریتور (Deaerator) در ایران است.اين تجهيز به نام “هوازدا تحت فشار” و “ديگازور” نيز شناخته می شوند.

استیم دی اریتور(Deaerator) یاهوازدا بخاری چیست ؟

یک تجهیز است که از آن برای حذف کردن اکسیژن و گازهای حل شده مانند دی اکسید کربن در آب تغذیه دیگ بخار است. اکسیژن و دی اکسید کربن دلیل اصلی خوردگی در واحد ها می باشد اکسیژن حل شده در آب بویلر باعث خسارت‌های شدید ناشی از خوردگی در سیستم بخار است .دی اکسید کربن خاصیت اسیدی به آب داده می شود. این نوع از خوردگی معمولا به صورت خوردگی حفره ای نفوذ می کند.

محاسبه ظرفیت دی اریتور بخاری

ظرفیت دی اریتوربرابر ظرفیت دیگ بخار به اضافه مقدار تخلیه مداوم پساب دیگ بخار میباشد. اپراتور دیگ بخار دبی تخلیه مداوم پساب را به حداقل میرساند که مصرف سوخت صرفه جوئی گردد. در محاسبه ظرفیت دی اریتوربر اساس حداکثر آن صورت میگیرد تا در مواقع بحرانی کارکرد مانند خلوص بد آب ورودی یا روغنی شدن آب جوابگو باشد.

عملکرد استیم دی اریتور های تحت فشار یا هوازدا بخار

اگر اب در دمای اشباع آن باشد میزان انحلال گاز در آن تقریبا به صفر می رسد . این در حالی است که اب باید دارای تلاطم بسیار بالایی باشد یا باید به جوش آید تا اطمینان کاملی از خروج تمامی گاز ها حاصل گردد.

اساس كار استیم دي اريتور ها یا هوازدا بخار

حذف کردن اکسیژن به میزان 7 ppb

حذف کلی کربن دی اکسید

جلوگيری از خوردگی و تنش های حرارتی ديگ بخار

افزايش بازده حرارتی

فراهم کردنNPSH برای پمپ آب تغذيه

ذخيره آب هوازدايی شده به مدت ٥ تا ٢٠ دقيقه برای ديگ بخار(زمان ماند)

انواع استیم دي اريتور ها یا هوازدا بخار

هوازدا بخار سينی اسپری دار –کامل ترین-با حداقل ونت

هوازدا بخار اسپری دار –اقتصادی-با ونت بیشتر

هوازدا بخار انبرکی-تزریق بخار در اب مخزن -ارزان ترین -با ونت بیشتر

نحوه اکسیژن زدائی دی اریتور

تماس بخار با آب تغذیه دیگ بخار سبب گرم شدن و کاهش حلالیت اکسیژن در آب میگردد.اسپری دی اریتورقطرات ریز آب تغذیه را ایجاد میکند که بهترین انتقال جرم و حرارت را فراهم کند 90% هوازدائی را انجام میدهد.سینی ها دی اریتورسبب تکمیل انتقال جرم و کاهش بخار خروجی از دی اریتور(vent)میشود.

در دی اریتور بخاری انبرکی-تزریق بخار در اب مخزن -تزریق بخار به مخزن بخار زیر سطح آب تزریق میشود که روش قدیمی و ارزان میباشد در این مدل افزایش خوردگی درمخزن هوازدا مشاهده میگردد.

طرز کار دی اریتوربا کندانسه برگشتی:

توصیه میگردد کندانسه برگشتی مستقیما به هوازدا ارسال گردد. سرد کردن کندانسه برگشتی چیزی جز اتلاف انرژی نیست . مخزن هوازدا براحتی بخار و آب کندانسه برگشتی را جدا میکند.

تخمین مقدار بخار دی اریتور

مقدار بخار مورد نیاز در اریتور معمولا یک ششم ظرفیت هوازدا است.

Picture8