شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

U-3) واحد پالایشگاه کوچک
U-3) واحد پالایشگاه کوچک
شرکت تراوش جم پیمانکار EPC جهت احداث واحد پالایشگاه کوچک نفتی است. خوراک این پالایشگاههای کوچک میتواند نفت خام، میعانات گازی و یا مازوت باشد که همانند پالایشگاههای بزرگ خوراک را به محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل کنند.

U-3) واحد پالایشگاه کوچک

شرکت تراوش جم پیمانکار EPC جهت احداث واحد پالایشگاه کوچک نفتی است. خوراک این پالایشگاههای کوچک میتواند نفت خام، میعانات گازی و یا مازوت باشد که همانند پالایشگاههای بزرگ خوراک را به محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل کنند.

این پالایشگاهها در ظرفیت 10,000 و 20,000 بشکه در روز در مدت 12 ماه قابل تحویل حتی به صورت موبایل میباشد

table,th, td{
border:3px dashed #FFC300;
}
.tr-back{
background-color: lightblue;
}

ميعانات گازی مازوت نفت خام خوراک
گازوئیل، بنزین، نفت سفید، حلال های صنعتی گازوئیل، قیر گازوئيل، بنزين، نفت سفيد، قير، روغن هاى روغنكارى محصولات
واحد تقطیر اتمسفریک

در واحد تقطیر اتمسفریک (Atmospheric Distillation Unit) خوراک توسط فرآیند تقطیر به برش‌های مختلف جدا می‌ شود.

واحد بهینه سازی بنزین

اصلاح کاتالیستی (Catalytic Reformer Unit) یک واحد فرایند بهینه سازی بنزین اکتان بالا می باشد.

واحد بازیابی گوگرد

اين واحد جهت بازيابی سولفور موجود در بنزین استفاده می شود.

واحدهای سرویس جانبی

مخازن، هوای فشرده ، دیگ بخار و…