شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

P-2) پکیج بازیابی کاتالیست
P-2) پکیج بازیابی کاتالیست
شرکت تراوش جم پیمانکار EPC جهت طراحی وتحویل پکیج بازیابی کاتالیست می باشد.
P-2) پکیج بازیابی کاتالیست
شرکت تراوش جم پیمانکار EPC جهت طراحی وتحویل پکیج بازیابی کاتالیست می باشد.

 

در این پکیج ، کاتالیست پس از بازیابی به واحد اصلی ارسال می شود و سپس سیستم بصورت اتوماتیک تمیزکاری می گردد .این سیستم قادر به حذف ذرات جامد از سیال گاز

 

تا حداکثر 0.5 میکرون میباشد. از این سیستم برای فیلتر گاز ، گرد و غبار هوا و دود نیز استفاده میکند.

 

P02-2