شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

P-5) پکیج تزریق مواد شیمیایی
P-5) پکیج تزریق مواد شیمیایی
شرکت تراوش جم یک پیمانکار EPC جهت طراحی و تحویل پکیج تزریق مواد شیمیایی می باشد. این پکیج جهت وارد کردن مواد شیمیایی به واحدهای پروسسی ارائه می شود .این شرکت انواع پکیج های شیمیایی را در پروژه های سیستم تزریق آب به چاه های نفت و Plant   های پتروشیمی طراحی و تحویل داده است.
P-5) پکیج تزریق مواد شیمیایی
شرکت تراوش جم یک پیمانکار EPC جهت طراحی و تحویل پکیج تزریق مواد شیمیایی می باشد. این پکیج جهت وارد کردن مواد شیمیایی به واحدهای پروسسی ارائه می شود .این شرکت انواع پکیج های شیمیایی را در پروژه های سیستم تزریق آب به چاه های نفت و Plant   های پتروشیمی طراحی و تحویل داده است.
سیستم کامل شامل

سازه فلزی

 

مخزن ذخیره مواد شیمیایی

 

پمپ های تزریق مواد شیمیایی (براساس API 678 )

 

ابزار دقیق

 

تابلو الکتریکی محلی

 

شیرالات

 

ستون کالیبراسیون

 

فیلتر

 

همزن

 

پکیج تزریق مواد شیمیایی

 

جهت افزودن مواد شیمیایی از قبیل مواد ضد رسوب و ضد خوردگی، اسید و قلیا، مواد ضد عفونی کننده، مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده و … در صنایع مختلف از پکیج

 

تزریق مواد شیمیایی استفاده می شود.

 

عملکرد پکیج تزریق مواد شیمیایی

 

نحوه کار این پکیج ها بدین صورت است که مواد شیمیایی بصورت مایع و یا جامد (پودر) به همراه آب یا محلول شیمیایی با درصد مورد نظر تزریق در مخزن آماده سازی

 

محلول ریخته می شود

 

P05-4