شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

P-4) پکیج سوخت رسانی گازی
P-4) پکیج سوخت رسانی گازی
شرکت تراوش جم یک پیمانکار EPC جهت طراحی و تحویل پکیج سوخت رسانی گازی می باشد.
P-4) پکیج سوخت رسانی گازی
شرکت تراوش جم یک پیمانکار EPC جهت طراحی و تحویل پکیج سوخت رسانی گازی می باشد.

 

بیشترین مصرف کنندگان سوخت گازی نیاز به گازی دارند که عاری از مایعات و جامدات باشد.این حالت مخصوصا در کاربردهای حساس مثل توربین گازی که اگر گاز فوق العاده

 

تمیز و خشک نباشد ممکن است آسیب شدیدی به توربین وارد شود. سوخت گازی به طور معمول در یک فشار عملیاتی ثابت و در دمای مطمئن مورد نیاز است که این شرایط

 

توسط پکیج های سوخت گازی این شرکت مهیا میگردد.

 

مزایا

 

افزایش اطمینان از ورود گاز تمیز به ژنراتورهای گازی و توربین

 

کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و خرابی برنامه ریزی نشده ناشی از ورود اجرام خارجی

 

افزایش بازیابی مایعات

 

بدون قطعات متحرک، کارکرد و نگهداری ساده

 

استفاده از گاز خروجی به عنوان Seal Gas و Blanketing Gas

 

Picture001