شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

E-6) جدا کننده سه فازی (آب / گاز / نفت )
E-6) جدا کننده سه فازی (آب / گاز / نفت )
شرکت تراوش جم ی پیمانکار EPC ا جهت طراحی و تحویل جدا کننده یا سپریتور سه فازی می باشد. جداکننده یا سپریتور سه فازی برای جدا کردن آب، گاز و نفت مورد استفاده قرار میگیرد .جداکننده تجهیزی با اجزای داخلی می باشد که باعث تسهیل و بهبود فاز جداسازی می شوند. با کمک ابزار دقیق و شیرهای کنترل اطلاعاتی دقیق در مورد عملکرد چاه نفتی ارائه می شود.

 جدا کننده سه فازی (آب / گاز / نفت )  (E-6

شرکت تراوش جم ی پیمانکار EPC ا جهت طراحی و تحویل جدا کننده یا سپریتور سه فازی می باشد. جداکننده یا سپریتور سه فازی برای جدا کردن آب، گاز و نفت مورد استفاده قرار میگیرد .جداکننده تجهیزی با اجزای داخلی می باشد که باعث تسهیل و بهبود فاز جداسازی می شوند. با کمک ابزار دقیق و شیرهای کنترل اطلاعاتی دقیق در مورد عملکرد چاه نفتی ارائه می شود.

ویژگی ها

جداکننده فشار بالا با مناسب ترین پوشش فلزی clad برای سیال ورودی با خورنده گی زیاد

حداقل ppm آب در نفت و حداقل ppm روغن در پساب خروجی پکیج

حذف شن و ماسه برای ارائه بهترین دوره های نگهداری

خدمات بعد از فروش در زمینه طراحی مجدد ، نوآوری و بهبود سیستم های قدیمی و تهیه قسمت های داخلی( Internal ها )برای راندمان بالا

اصول کارکرد تجهیز

سپراتور های سه فازه همانا  تفکیک کننده سه فازی نفت هستند. نفت ورودی به سپراتور های سه فازه ، علاوه بر آب زدایی ، گاز زدایی نیز می شود ؛ نفت خام پس از زمان ماند در جداکننده ، در لایه بالای گاز, لایه میانی نفت خام  و لایه پایینی آب روغنی قرار می گیرد و این مسئله (تشکیل سه فاز مجزا ) به دلیل اختلاف در دانسیته ی این سیالات است. به طور کلی هدف از استفاده از سپراتور سه فازه تفکیک یا جداسازی آب همراه نفت خام می باشد.