شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

E-5) دیگ بخار بازیافت حرارتی (لوله دودی)
E-5) دیگ بخار بازیافت حرارتی (لوله دودی)
شرکت تراوش جم یک پیمانکار EPC ایرانی جهت طراحی و ساخت دیگ بخار بازیافت حرارتی لوله دودی می باشد. این نوع به عنوان دیگ بخار بازیافت حرارتی و یا خنک کننده گاز فرآوری شده نیز شناخته می شود

E-5) دیگ بخار بازیافت حرارتی (لوله دودی)

شرکت تراوش جم یک پیمانکار EPC ایرانی جهت طراحی و ساخت دیگ بخار بازیافت حرارتی لوله دودی می باشد. این نوع به عنوان دیگ بخار بازیافت حرارتی و یا خنک کننده گاز فرآوری شده نیز شناخته می شود

این واحد گازهای داغ دودکش را گرفته و بخار را تا فشار 20bar برای واحد های زیر فراهم می کند

واحد بازیافت گوگرد

کوره های زباله سوز

توربین گازی کوچک

کوره ها

مزایا

بازیافت حرارتی از دود دما بالا

تولید بخار تا فشار 20bar با خلوص بالا

کاهش دمای دود ورودی به دودکش

کاهش هزینه عایقکاری در دودکش

کاهش انتشار گرما به جو زمین

بویلرهای بازیافت  (WHB)

بویلر های بازیافت انرژی اضافی را از گرما و یا فرآورده های قابل احتراق حذف شده توسط فرایند های دیگر برای تولید بخار بازیافت میکند. چنین سیستم هایی سیستم های ترکیب حرارت و توان یا همان CHP گفته می شود.

بویلرهای بازیافت از کانال ورودی بزرگ استفاده می کند تا جذب گرما به حداکثر برساند. سپس حرارت به یک سری لوله های آب منتقل می شود تا بخار تمیز و قابل استفاده ایجاد شود.

اکونومایزر  (Economizer)

اکونومایزر مبدل حرارتی است که در آن از حرارت گازهای داغ خروجی دیگ بخار ( بویلر)  برای گرم کردن آب تغذیه دیگ بخار ( بویلر) استفاده می شود. بدین ترتیب، آب تغذیه با دمای بالاتری به درون دیگ بخار فرستاده شده و انرژی کمتری را برای تبخیر نیاز دارد.. نتیجه ی این امر افزایش در راندمان دیگ بخار ( بویلر) است.

P05-4