شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

E-4) زباله سوز
E-4) زباله سوز
شرکت تراوش جم پیمانکار EPC جهت طراحی وتحویل زباله سوز می باشد. از زباله سوز برای سوزاندن بصورت احتراق کامل گازهای زائد سمی استفاده می شود . این تجهیز می تواند جایگزین سیستم فلر برای احتراق کامل گاز فلر شود. زباله سوز دارای قابلیت اضافه شدن به HRSG (دیگ بازیافت حرارتی) برای تولید بخار تا فشار 20bar را دارد

E-4) زباله سوز

شرکت تراوش جم پیمانکار EPC جهت طراحی وتحویل زباله سوز می باشد. از زباله سوز برای سوزاندن بصورت احتراق کامل گازهای زائد سمی استفاده می شود . این تجهیز می تواند جایگزین سیستم فلر برای احتراق کامل گاز فلر شود. زباله سوز دارای قابلیت اضافه شدن به HRSG (دیگ بازیافت حرارتی) برای تولید بخار تا فشار 20bar را دارد

موارد زیر انواع زباله برای دستگاه های زباله سوز است

ضایعات گاز

ضایعات مایع

ضایعات جامد

ضمینه های پیاده سازی زباله سوزی

کوره های زباله سوز شهرداری

کوره های زباله سوز پسماند صنعتی

ضایعات پزشکی

تجزیه حرارتی / گاز زدایی حرارتی

مؤلفه های اصلی زباله سوز

تاسیسات دریافت و رسیدگی به زباله

سیستم احتراق

سیستم بازیابی حرارت (دیگ)

سیستم کنترل آلودگی هوا

سیستم کنترل مواد باقیمانده احتراق

مزایا

بازده احتراقی بالا

تابش پایین

تولید بخار تا 20 بار

کاهش هزینه های سوخت در مقابل تولید بخار

احتراق کامل و کاهش آلایندگی و اثرات زیست محیطی

بازیابی حرارتی

کاربردها

واحد نمک زدایی

پالایشگاه گاز

واحد تصفیه Tail Gas

پالایشگاه های نفت

پتروشیمی

در سیستم بازیافت گازهای فلر(Flare Recovery)

نیروگاه زباله سوز

تكنولوژي سوزاندن زباله ها و تبديل آنها به خاكستر يك راهكار زيست محيطي است مزاياي زيادي را به همراه دارد سوزاندن زباله حجم آن ها را براي دفع نهايي كاهش مي دهد. بعلاوه تركيبات سمي و بيماري زا موجود در زباله را نابود مي كند. زباله به انرژی یک شکل از بازیابی انرژی است. بیشترفرایندهای تولید زباله به انرژی یا گرما به طور مستقیم از طریق احتراق یا تولید یک کالا قابل احتراق، مانند، متانول یا سوخت مصنوعی می‌باشد.

مدیریت پسماند

زباله سوز مدرن ممکن است به میزان بسیار کم ذرات ریز، فلزات سنگین، دیوکسین و گازهای اسیدی منتشر می‌کنند، . مدیریت مناسب از باقی‌مانده‌های خاکسترهای سمی خطرناک که بایستی به هنگام نصب و راه‌اندازی و دفع زباله سوز که دوباره بایستی به طرز درست مورد استفاده قرار گیرد. در کشورهای اروپایی بیش از ۷۰٪ از زباله‌ها بازیافت می‌شود . زباله سوزها بازده الکتریکی بین ۱۴ تا ۲۸ درصد را تولید می‌کنند.

کوره زباله سوز

به دلیل استفاده از دمای بالا در این کوره زباله سوز، از تشکیل دی اکسین و فوران در گازهای خروجی جلوگیری می‌ شود و به منظور استفاده مفید از انرژی بالقوه این دمای بالا، کوره زباله سوز  مجهز به یک بویلر بازیافت است که استفاده از این بویلر بازیافت از مزایای این طرح می باشد.

کوره زباله سوز میتواند به فیلتری مجهز گردد که با استفاده از مواد شیمیایی اکتیو کربن و بی کربنات سدیم، باعث جذب مواد هیدروکربنی و اسیدی از دود خروجی شود.

در روی مسیرخروجی گازها کوره زباله سوز  ، یک دستگاه ‌آنالیزور به صورت ‌آنلاین پارامترهای آلاینده  را اندازه‌گیری می‌کند که سبب طراحی  آن مطابقت با استانداردهای اروپایی در کنترل میزان آلاینده ها در گازهای خروجی  میگردد.